สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่    

สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ที่อยู่ 114 ถนนสุขุมวิท ซอยสุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
คุณวันทนา ผ่องภักต์ 
อีเมล :
wantanap@swu.ac.th 
โทร 5027

 

   
 Print   
Copyright 2007 by My Website